Den Arktiske Ring (2013)

PRESSEMEDDELELSE 
2. september 2009

Takket være en stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 150 mio. kroner kan Zoologisk Have nu fortsætte de senere års positive udvikling med at skabe optimale og tidssvarende rammer for Havens dyr og gæster med endnu et epokegørende og trendsættende nybyggeri.

Donationen, der er den største enkeltdonation i Zoos 150-årige historie, gør det muligt at opføre et nyt stort frianlæg til et af Havens mest populære dyr – isbjørnen. Det ny anlægskompleks - Den Arktiske Ring – placeres syd for de eksisterende bjørnegrotter, og kommer til at danne indgang til Zoos nordiske afdeling. Foruden anlæg til isbjørne omfatter byggeriet også et nyt anlæg til sæler samt et nordatlantisk fuglefjeld til søpapegøjer, lomvier og alke.

Havens gæster kommer til at bevæge sig gennem Den Arktiske Ring fra oplevelse til oplevelse.

  • Første stop er et kig ud over isbjørnenes sommerdomæne – det arktiske kystlandskab.
  • Derpå går turen ad en handicapvenlig rampe nedad og efter et kort tilbageblik over sommerlandskabet, når man ned under Polarhavet. Gennem store ruder oplever publikum isbjørnenes liv under havets overflade i anlæggets 6 m dybe bassin. De undersøiske oplevelser fortsætter, og publikum ledes nu gennem en akryltunnel, hvor bjørnene er helt tæt på, når de svømmer over og under tunnelen.

Fra tunnelen kan man også se isbjørnenes foretrukne byttedyr sælen, og er man rigtig heldig, kan sæl og isbjørn opleves, som var de i samme bassin, dog adskilt af en tyk rude.

  • Næste stop er det nordatlantiske fuglefjeld, hvor fuglene både kan iagttages på fjeldets smalle klippehylder, og under vandet, når de foretager deres styrtdyk.
  • Ad en spiralformet rampe bevæger man sig igen opad. På vejen oplever man endnu engang fuglefjeldet, og man møder igen isbjørnene – men nu i vandspejlshøjde.
  • Inden Den Arktiske Ring forlades, tager de besøgende afsked med isbjørnene med endnu et par kig ud over kystlandskabet.

Overalt i anlægget vil der blive lagt vægt på at stimulere og beskæftige isbjørnene, så de aktive og undersøgende dyr kan udfolde så meget af deres naturlige adfærd som muligt.

Moderne og aktiverende formidling vil sætte fokus på den sårbare arktiske natur og den biologiske forskning, der finder sted i Nordøstgrønland på feltstationen Zackenberg. En forskning som Zoologisk Have vil støtte aktivt i årene fremover. Hermed bliver Den Arktiske Ring også et vigtigt vindue til den grønlandske natur for de 1,4 mio. gæster, der årligt besøger Zoo.

Den Arktiske Ring er tegnet af Dall og Lindhardtsen A/S og åbner foråret 2012.

Klik på nedenstående illustrationer for at åbne dem i høj opløsning (300 dpi). Ved brug af illustrationerne: Angiv venligst Cenario som kilde.

Ankomst. Udsigt over Polarkysten. Cenario
Ankomst - udsigt over Polarkysten. (Cenario)

Undervandskig til Polarhavet. (Cenario)
Undervandskig til Polarhavet. (Cenario)

Tunnel gennem Polarhavet. (Cenario)
Tunnel gennem Polarhavet. (Cenario)

Det nordatlantiske fuglefjeld. (Cenario)
Det nordatlantiske fuglefjeld. (Cenario)

Udstillingsbygningen. (Cenario)
Udstillingsbygningen (Cenario)

Tilbageblik over Polarkysten. (Cenario)
Tilbageblik over Polarkysten. (Cenario)

Horisontal Navigation

Zoologisk Have - Roskildevej 32 - DK-2000 Frederiksberg - Tlf.: 72 200 200 - E-mail: zoo@zoo.dk
Copyright © 2008 København Zoo. Alle rettigheder er beskyttede. Juridiske forbehold
Zoo.dk anvender cookies til at forbedre oplevelsen af websitet samt til optimering af webshop og digital markedsføring