Skrubtudse

Fakta

Dansk navn

Almindelig skrubtudse

Engelsk navn

Common Toad

Videnskabeligt navn

Bufo bufo

Udbredelse/levested

Skove, marker, heder og villahaver i hele Europa (med undtagelse af det nordligste) og østpå gennem Asien. Udbredt overalt i Danmark med undtagelse af enkelte småøer.

Vægt

Højde/længde

Hanner: 5-8 cm, hunner: 8-12 cm

Levealder

7-10 år, rekorden i fangenskab er 50 år

Klækketid

Klækketid for æg 10-30 dage, udvikling af haletudser 8-10 uger

Antal unger

1.200-6.800 æg i to strenge (store hunner lægger flest æg)

Kønsmoden

Hanner: 3 år, hunner: 4 år

Føde

Haletudser: Alger. Små tudser: Mider, springhaler og andre små insekter. Voksne tudser: Biller, snegle, bænkebidere, tusindben og regnorme.

Biologi

Skrubtudsen er en af de tre tudsearter, der lever i Danmark. De to andre danske arter er strandtudsen og den grønbrogede tudse.

Skrubtudsen er en stor tudse med tør, vortet hud og korte bagben. Den er ensfarvet brun med mørkere pletter, har et opsvulmet kirtelparti bag ved øjnene og lys bug. Pupillen er oval og øjenfarven orangerød.

Når skrubtudsen føler sig truet, udskiller den en giftig, ildesmagende væske fra øjenkirtlerne. Også æg og haletudser er giftige, og tudsen kan derfor yngle i søer med mange fisk, da fiskene ikke æder yngelen. Giften er ikke dødelig - heller ikke for mennesker - men giver stort ubehag, hvis den kommer i forbindelse med slimhinderne. Rovdyr, der har ædt tudser eller haletudser, spytter dem øjeblikkeligt ud.

Skrubtudser er meget stedfaste. De yngler i den samme sø, hvor de selv levede som haletudser. Er søen udtørret, venter tudsen ofte i nærheden, indtil søen er fyldt op igen. Uden for yngletiden opholder tudserne sig i sommerkvarteret op til 4 km væk fra søen. Her kan man finde dem i alle slags biotoper, og især villahaverne er et yndet sommeropholdssted. Overvintringen foregår 20-30 cm under jorden. I hård frost graver tudsen sig endnu længere ned, og først når nattemperaturen når op over 10ºC, kommer tudsen frem og er klar til at yngle.

Tudsen er - ligesom alle andre paddearter i Danmark – fredede dyr. Dog må et begrænset antal gerne indsamles til undervisningsbrug. Tjek eventuelt med Skov- og Naturstyrelsen (www.sns.dk) for de nyeste regler.

Horisontal Navigation

Zoologisk Have - Roskildevej 32 - DK-2000 Frederiksberg - Tlf.: 72 200 200 - E-mail: zoo@zoo.dk
Copyright © 2008 København Zoo. Alle rettigheder er beskyttede. Juridiske forbehold
Zoo.dk anvender cookies til at forbedre oplevelsen af websitet samt til optimering af webshop og digital markedsføring