Rødbenet honningsuger

Fakta

Dansk navn

Rødbenet honningsuger

Engelsk navn

Red-legged Honeycreeper

Videnskabeligt navn

Cyanerpes cyanaeus

Udbredelse/levested

Regnskovsområder i Mellem- og Sydamerika.

Vægt

Højde/længde

10-12 cm

Levealder

7 år

Rugetid

12-13 dage

Antal unger

2 æg

Kønsmoden

1 år

Føde

Bær, insekter og nektar.

Biologi

Honningsugerne er små fugle, der i naturen hovedsagligt lever af små bær af Clusia, en tropisk familie af krybeplanter som også findes somRødbenet honningsuger: Foto Thomas Jakobsen drivhus planter i Danmark. I yngletiden udgør insekter også en stor del af føden som foder til ungerne. Nektar tages sekundært. De har samme levevis som kolibrierne uden egentligt at være beslægtet med dem. Honningsugere har en meget lille krop. Hoved og vinger er store i forhold til kroppen, halen er lang og næbbet langt og tyndt. Tungen kan formes som et rør, så honningsugeren kan "suge" nektar af blomsterne.

Honningsugere lever i åbne områder i regnskoven - i par eller grupper på op til 50 individer. De sværmer i et blomsterområde, til det er tømt for nektar, hvorefter de sværmer videre til et nyt. På den måde spiller de en vigtig rolle som blomsterbestøvere.

Den rødbenede honningsuger har fået sit navn efter hannens røde ben. Specielt i ynglesæsonen har hannen en meget smuk fjerdragt. Kroppen er koboltblå, vinger og nakke er sortblå, hætten metalturkis, undervinger gule og benene røde. Uden for yngletiden ligner hannen hunnen med afdæmpede lyse grønne farver og lyse ben.

Horisontal Navigation

Zoologisk Have - Roskildevej 32 - DK-2000 Frederiksberg - Tlf.: 72 200 200 - E-mail: zoo@zoo.dk
Copyright © 2008 København Zoo. Alle rettigheder er beskyttede. Juridiske forbehold
Zoo.dk anvender cookies til at forbedre oplevelsen af websitet samt til optimering af webshop og digital markedsføring