Karminbiæder

Fakta

Dansk navn

Karminbiæder

Engelsk navn

Northern Carmine Bee-eater

Videnskabeligt navn

Merops nubicus

Udbredelse/levested

Savanne i det nordlige Afrika.

Vægt

40-65 gram

Højde/længde

24-27 cm

Levealder

Rugetid

29-31 dage

Antal unger

2-3 æg (kan variere - større antal ved levesteder med mange insekter)

Kønsmoden

1 år

Føde

Insekter, hovedsageligt bier, hvepse og bremser.

Biologi

Der findes i alt 24 biæderarter, hvoraf kun én lever i Europa. De er alle middelstore fugle med et langt, tyndt næb og en lang hale. Mange harKarminbiæder: Foto Michael Michaelsen desuden to forlængede halefjer.


Karminbiæderen har en karminrød fjerdragt med sorte og blå tegninger omkring halen og på spidserne af vingerne. Den er desuden karakteristisk med sin sortblå ansigtsmaske.

Biæderes føde består hovedsageligt af stikkende insekter som bier og hvepse. Undersøgelser har vist, at op til 95% af deres føde består af disse insekter, og en enkelt biæder kan æde op til 400 stk. om dagen. Biædere er usædvanligt modstandsdygtige over for insekternes stik og benytter en speciel teknik, når de efter fangsten skal æde bien: Insektet fanges i luften med næbbet, og fuglen flyver derefter direkte hen på en gren. Her vendes bien på tværs i næbbet, bankes hårdt mod grenen og tørres af, så brodden fjernes. Adfærden ligger så dybt i biæderne, at selv uskadelige byttedyr som fluer behandles på samme måde. Til sidst sluges byttet helt, og ufordøjelige dele gylpes op et par gange om dagen.Karminbiæder: Foto Michael Michaelsen

Biædere yngler i kolonier på op til 10.000 individer. De ruger i jordhuler i flodbredder og graver selv de lange gange, der fører ind til hulen. De store kolonier betyder, at der kan være mange reder på et lille område. Man har observeret omkring 60 redehuller pr. m2, og det tætte net af gange kan få flodbrinken til at styrte sammen. I reden lægges 2-3 skinnende hvide æg - nogle gange flere, hvis fuglene lever i et område med mange insekter. Hannen og hunnen er fælles om rugning og opfostring, og unger fra tidligere kuld hjælper ofte til med opfostringen.

Horisontal Navigation

Zoologisk Have - Roskildevej 32 - DK-2000 Frederiksberg - Tlf.: 72 200 200 - E-mail: zoo@zoo.dk
Copyright © 2008 København Zoo. Alle rettigheder er beskyttede. Juridiske forbehold
Zoo.dk anvender cookies til at forbedre oplevelsen af websitet samt til optimering af webshop og digital markedsføring