Congopåfugl

Fakta

Dansk navn

Congopåfugl

Engelsk navn

Congo Peacock

Videnskabeligt navn

Afropavo congensis

Udbredelse/levested

Lavlandsregnskov i Den Demokratiske Republik Congo

Vægt

1,1-1,4 kg

Højde/længde

60-70 cm

Levealder

Rugetid

27-28 dage

Antal unger

2-3 æg

Kønsmoden

2 år

Føde

Frø, knopper, urter og insekter

Tema Congopåfugl

Et nyopdaget dyr
Congopåfuglen blev første gang videnskabeligt beskrevet af ornitologer i 1937. Andre arter er også beskrevet ret sent. I 1847 fandt man gorillaen, i 1848 dværgflodhesten og i 1901 okapien. Årstallene angiver, hvornår den zoologiske videnskab første gang beskrev dyrene - de indfødte i områderne har kendt til dyrenes eksistens i mange hundrede år.

I 1990'erne har man beskrevet hele 6 nye pattedyrarter i Truong Son-bjergkæden i det centrale Vietnam. De mest kendte er den en meter høje og 100 kg tunge saola-okse, kæmpehjorten muntjak samt en desmerkat med lang hale og leopardagtige pletter. Derudover er 2 andre hjortearter samt et svin fundet i dette område. Truong Son- bjergkæden er i dag udlagt til nationalparker, og Vietnams regering samarbejder med bl.a. WWF og EU om beskyttelse af området.

Biologi

Congopåfuglen er den eneste påfugleart i Afrika. Hannen er meget let genkendelig på sin blå fjerdragt, grønne vinger, røde strubepletter, sorte hætte og hvide top. Hunnens fjerdragt er rødbrun med grønplettede vinger samt rød top. Hannens flotte fjerdragt tiltrækker hunnerne. Hunnens mere anonyme fjerdragt tjener som camouflage. Congopåfugl

Congopåfuglen har til forskel fra den asiatiske påfugl en ret kort hale på maksimum 25 cm.

I dag ved man stort set intet om congopåfuglens adfærd i naturen, og det, man ved om dens levevis, har man som oftest fra fugle i zoologiske haver.

Horisontal Navigation

Zoologisk Have - Roskildevej 32 - DK-2000 Frederiksberg - Tlf.: 72 200 200 - E-mail: zoo@zoo.dk
Copyright © 2008 København Zoo. Alle rettigheder er beskyttede. Juridiske forbehold
Zoo.dk anvender cookies til at forbedre oplevelsen af websitet samt til optimering af webshop og digital markedsføring