Balistær

Fakta

Dansk navn

Balistær

Engelsk navn

Bali Myna

Videnskabeligt navn

Leucopsar rothschildi

Udbredelse/levested

Lavlandsregnskov på det nordvestlige Bali.

Vægt

90-130 gram

Højde/længde

23-25 cm

Levealder

10-20 år

Rugetid

14 dage

Antal unger

1-5 æg

Kønsmoden

1 år

Føde

Frugt, insekter og til tider små hvirveldyr.

Biologi

Balistæren er udelukkende udbredt i et lille område på det nordvestlige Bali. Det er en smuk fugl med kridhvid fjerdragt. Kun vinge- og halespidser er sorte. Omkring øjnene findes et nøgent parti, der er lyseblåt. På toppen af hovedet sidder en top af fjer, som kan rejses, når fuglen truer eller under parringsspillet. Når hannen synger, rejser den toppen.

Balistære lever sammen i par og er i yngletiden meget territoriale, mens de uden for yngletiden ofte lever sammen i mindre flokke. De fouragerer dog altid sammen i par.

Horisontal Navigation

Zoologisk Have - Roskildevej 32 - DK-2000 Frederiksberg - Tlf.: 72 200 200 - E-mail: zoo@zoo.dk
Copyright © 2008 København Zoo. Alle rettigheder er beskyttede. Juridiske forbehold
Zoo.dk anvender cookies til at forbedre oplevelsen af websitet samt til optimering af webshop og digital markedsføring